BIMProsjekt.node.no

NODE rådgivende ingeniører inviterer programvareselskaper til en åpen konkurranse for å finne det beste BIM-produktet for vårt firma for de neste årene. Alle nødvendige informasjoner for å delta ligger på denne siden.

Litt om oss:

Vi er et frittstående rådgivende ingeniørkontor etablert i Bergen sentrum, etablert i 2003 med 12 ansatte. Vårt hovedfokus og kjerneområde ligger innen utredninger, beregninger, detaljering og tegning av konstruksjoner for bygge- og anleggsteknikk. Vi har vesentlige referanser innenfor sektorene næringsbygg, hotell, bolig, landskap, samferdsel og kunstneriske installasjoner. Vi har spesialkompetanse innen fagfeltet etterspent betong, bygningsfysikk og uavhengig kontroll.

Mer informasjon om vårt firma finner du også på våre hjemmesider http://www.node.no.

Vårt firma har side 2005 jobbet med prosjektering i 3D, både når det gjelder beregninger, og tegningsmodeller. For øyeblikket bruker vi for tegningsproduksjon i hovedsak Bentley Aecosim Building Designer, og Tekla Structures. Produksjon av armeringstegninger foregår i 2D.

For ytterligere informasjoner om vår programvare se http://www.node.no/Node/IT.

Konkurransen ble avsluttet 2015-01-14.