Oppgaven

Innledning

Oppgaven består i å modellere et hus med 4 etasjer.

Vi har prøvd å inkludere mange av de problemstillinger vi kommer bort i i hverdagen.

  • Plasstøpte konstruksjoner
   • Stripe- og punktfundamenter
   • Inner- og yttervegger
   • Søyler
    • runde, rektangulære og variable tverrsnitt
   • Dekker
    • plan
    • i fall
   • Utkragede balkonger med isokorbelementer og renne
   • Trapper
  • Prefabrikerte betongkonstruksjoner
   • Hulldekker
    • plan
    • i fall
  • Stålkonstruksjoner
   • Søyler
   • Bjelker med stiver- og endeplater
   • Stålplatetak
   • Innstøpte stålkonstruksjoner
  • Eksisterende og nye konstruksjoner
 • Utsparinger og sliss i dekker og vegger
  • Isolasjon
   • på vegger
   • på dekker
   • gulv på grunn

Oppgavestillingen

Oppgaven består av flere punkter, som vi kommer til å vurdere hver for seg. Det er ikke nødvendig å oppfylle alle våre ønsker, men vi ber om tilbakemeldinger om hva som er vanskelig å få til slik at vi kan vurdere det individuelt.

BIM-Modell

Det anbefales å ta utgangspunkt i de leverte dwg eller dgn filene, ettersom de er av bedre kvalitet enn ifc filen. Det er ønskelig at modellen deles opp i etasjer, slik at intelligensen i ifc filen blir ivaretatt. Resultatet ønskes overlevert i disse formatene.

 • original format
 • ifc2x3
 • dwg
 • 3D pdf

Vi ønsker å se om det er mulig å legge inn parameter i bygningsdeler. Vi har derfor angitt noen parameter på en søyle med tekst, som vi ønsker lagt til som informasjon, som også skal overføres til ifc modellen.

Plantegninger, detaljer og snitt

Det er ønskelig å fått tegnet ut noen typiske tegninger. Disse ønskes levert i pdf format, med tittelfelt, i format A4, A3 eller A1.

 • Fundamentplan
 • Vegger i og dekke over plan 2
 • Snitt
 • Detalj rundt innstøpningsplate

Mengder iht. NS3420

For å kunne lage tilbudsdokumenter iht. NS3420 er det ønskelig å få listet ut de viktigste mengder.

  • Forskalingareal for dekker, vegger og søyler
  • Avrettingsareal for vegger og dekker
 • Betongvolum
 • Stålvekt

Armeringsmodell og tegning inkl.

For å kunne sammenligne forskjellige armeringsprogrammer, ønsker vi at noen typiske bygningsdeler armeres. Det er ikke nødvendig at armeringen skal være riktig dimensjonert. Det er ønskelig å se om det er mulig å få utført armering også på refererte modeller, for eksempel i dwg eller ifc formatet.

 • Armering dekke
  • dekke over plan 2 inkl. randbjelker og utkrager
 • Armering søyler
  • S1 (sirkulær)
  • S5 (rektangulær med variabel tverrsnitt)
 • Armering vegger
  • vegger i akse 5

Vi ønsker å få overlevert løsningen i forskjellige formater.

  • Modell
   • ifc
  • Armeringstegninger iht. NS-EN ISO 3766
   • pdf
  • Bøyelister iht. NS-EN ISO 3766
   • pdf
   • (opt. xls)

Tidsplan

  • Tilbakemelding ang. ev. deltagelse: uke 46
  • Modellering og tegning: november 2014
  • Innlevering av løsningsforslag: fredag, 2014-12-05
  • Vurdering av løsninger: desember 2014
 • Konkurransen ble avsluttet 2015-01-14